Tu dowiesz się czym jestnasz projekt strategiczny Logistyka2020

Strategia Logistyka 2020

Skala, tempo rozwoju i jakość inwestycji w obszarze logistyki kontraktowej zrealizowanych w latach 2012-2014 przez ROHLIG SUUS Logistics są bez precedensu w branży TSL.

Efektem realizowanej strategii jest redefinicja wartości jaką operator oferuje klientowi, a potwierdzeniem trafności jej wyboru 3 miejsce wśród operatorów logistycznych w rankingu TSL 2015 – najwyższe wśród polskich firm.

mniejsza liczba slupów na terminalu2

Potencjał operacyjny

Starannie dobrana sieć terminali i magazynów logistycznych w całej Polsce, to klucz nie tylko do najwyższej jakości logistyki kontraktowej, ale również podstawa  sprawnego funkcjonowania systemu dystrybucji krajowej oraz ważne wsparcie dla pozostałych usług transportowych w kompleksowej ofercie operatorów.

Dlatego z taką starannością przygotowywaliśmy nasze centra/kompleksy logistyczne w całej Polsce. Dziś tworzą one nowoczesny system obiektów o ogromnym potencjale, z dalszą możliwością rozwoju w najbliższych latach.

Blisko 130 000 m2 nowoczesnej powierzchni terminalowo – magazynowej , w tym 52 500 m2 typu build –to–suit

Nowe kompleksy logistyczne ROHLIG SUUS to:

– obiekty dedykowane naszym potrzebom tzw. BTS (build – to suit)
– możliwość obsługi zwiększonych potoków ładunków,
– terminale cross-dockingowe z kilkudziesięcioma dockami rozładunkowymi i rampą zewnętrzną
– nowoczesne powierzchnie magazynowe klasy A+
– cyfrowe systemy bezpieczeństwa
– ekologiczne rozwiązania oświetleniowe

Dzięki temu klient zyskuje:

– skrócony do minimum czas przeładunku
– zwiększone bezpieczeństwo swoich towarów
– możliwość dynamicznego rozwoju współpracy
– perspektywę zwiększania potoków ładunków

 

Architektura korporacyjna

W latach 2011-2013 zrealizowaliśmy w ROHLIG SUUS program nowej architektury korporacyjnej, który na nowo zdefiniował procesy informatyczne oraz komunikacyjne w organizacji. Przeprowadzone zmiany objęły wdrożenie nowoczesnych aplikacji IT takich jak.:

 • WMS Red Prairie – system zarządzający operacjami magazynowymi
 • TMS SPEED – system zarządzający operacjami transportowymi
 • Webbooking
 • Webordering
 • ESB – Korporacyjna Szyna Integracyjna – integracja aplikacji biznesowych
 • System Finansowo – Księgowy – Microsoft AX
 • System Kadrowy – Expertis
 • CRM – system zarządzający bazą klientów

Istotą zmiany była migracja z połączeń systemów IT na zasadach „każdy z każdym”, do kręgosłupowego za pośrednictwem Szyny Integracyjnej.

Program nowej architektury korporacyjnej został zakończony w 2014 roku. A ROHLIG SUUS jest jedyną firmą wśród kompleksowych operatorów logistycznych na polskim rynku, której operacje z różnych obszarów biznesowych są prowadzone w jednym systemie.

jak to wpłynęło na naszą pracę?

– jedna platforma do zarządzania przesyłkami w różnych frachtach
– ciągła widoczność przesyłek klientów multiproduktowych (korzystających z wielu frachtów)
– łatwiejszy dostęp do bieżących informacji
– poprawa ergonomii pracy

– brak różnic międzysystemowych

– mniej różnic w obsłudze operacyjnej między produktami
– minimalizacja możliwości powstania błędu
Celem naszych działań nie była jednak jedynie wymiana aplikacji, lecz wniesienie wartości dodanej dzięki nowemu podejściu do procesów i ich automatyzacji. Takie podejście jest naturalną konsekwencją zmiany logiki funkcjonowania organizacji z firmy średniej na firmę dużą.

Koncepcja zarządzania organizacją i obsługą klienta

Obecnie klienci od swoich operatorów logistycznych oczekują  świadczenia zaawansowanych  i kompleksowych usług na miarę potrzeb dużych firm i korporacji przy zachowaniu elastyczności i szybkości w działaniu na dynamicznie zmieniających się rynkach, charakterystycznych dla mniejszych firm.

Odpowiadając na potrzebę zachowania takiego balansu we współpracy z klientami, jako istotnej wartości dodanej, zdecydowaliśmy się na zapewnienie jej poprzez:

 • możliwości i standardy działania międzynarodowej korporacji
 • dynamiczną logistykę wspartą procesem zarządzania zmianą
 • szybkie nabywanie kompetencji i adaptację do najbardziej wymagających potrzeb i zmian rynkowych
 • swobodę kreowania rozwiązań dzięki niezależności decyzyjnej i kapitałowej oraz głębokiej znajomości lokalnego rynku
 • błyskawiczną decyzyjność, dzięki płaskiej strukturze
 • innowacyjne i indywidualne rozwiązania
 • nowoczesny WMS do zarządzania logistyką kontraktową na światowym poziomie,
 • bezpośredni kontakt z opiekunem klienta, posiadającym wiedzę ekspercką

naszym celem jest budowanie i zarządzanie multiproduktowymi procesami i  łańcuchami na najwyższym światowym poziomie, tak dobre jaki dużych korporacji, z pominięciem ich kluczowych wad, długiego procesu decyzyjnego czy trudności z tym związanych w przystosowaniu do nowych potrzeb klienta czy rynku.

Zamknij